Transport ładunków

Transport ładunków kompletnych oraz częściowych traneportem drogowym, morskim i lotniczym na terenie całej Europy;

 • Transport do krajów WNP (Rosja, Białoruś, Kazachstan, Ukraina) z dostawąod drzwi do drzwi”;

 • Przewóz ładunków plandekami, zestawami, izotermami albo chłodniami;

 • Przewóz ładunków ponadgabarytowych;

 • Przewóz różnych niebezpiecznych (ADR) i szybko psujących się towarów;

 • Składowanie produkcji w magazynach, modele przeładunku;

 • Odprawę celną;

 • Mediację w świecie biznesu;

 • Opracowywanie optymalnych rozwiązań logistycznych.

Magazynowanie

 • magazyny artykułów suchych (1 000 m2);

 • magazyny z podtrzymaniem temperatury:

 • od +0°C do +6°C (300 m2)

 • od -18ºC do -24°C (120 m2)..

Usługi celne

Oferujemy wszelkie usługi dotyczące kwestii celnych. Na prośbę klienta bezpośrednio reprezentujemy go w terytorialnym urzędzie celnym bądź w służbie celnej. Nasi pracownicy mogą bezpośrednio uczestniczyć również w kontroli ładunku.

Świadczymy wysokojakościowe usługi przygotowania i składania dokumentów w urzędach celnych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami. Podczas gdy będziemy załatwiali Twoje sprawy, całą swoją uwagę będziesz mógł skupić na pracy bezpośredniej.

Nasze usługi są dostępne przez 24 godziny, co umożliwia zapewnienie ciągłych procesów logistycznych. Świadczenie wysokojakościowych usług celnych na rynku rosyjskim umożliwia nasze długoletnie doświadczenie, generujące w Twojej firmie wartość dodaną.

Certyfikaty

UAB „Svetra“ oferuje certyfikaty przeciwpożarowe, świadectwa rejestracji państwowej, wnioski, licencje Ministerstwa Przemysłu i Handlu Federacji Rosyjskiej, noty wyjaśniające, świadectwa pochodzenia, świadectwa-deklaracje poświadczające zgodność z przepisami technicznymi, usługi przygotowania wniosków przez Państwową Komisję ds. Częstotliwości Radiowych. Firma również świadczy usługi przygotowania i rejestracji specyfikacji technicznych oraz przygotowania certyfikatu ekologicznego UE.

Kariera

Obecnie nasza firma rozszerza krąg pracowników i poszukuje managerów transportu i sprzedaży. Jeżeli pragniesz pracować w dziedzinie transportu międzynarodowego i logistyki, nasza firma umożliwi Ci skuteczną realizację Twoich pragnień i możliwości.

Poszukujemy pracowników, którzy pracują kierując się wysokimi standardami oraz etyką pracy, szybko reagują na potrzeby klientów i odnoszą się odpowiedzialnie do swoich obowiązków i czynów.

W ramach realizacji planów rozwoju firmy w swoje szeregi przyjmujemy wciąż nowych pracowników, którzy otrzymają możliwość zdobycia niezbędnej wiedzy i umiejętności.

Konwencja CMR

1. Niniejszą Konwencję stosuje się do wszelkiej umowy o zarobkowy przewóz drogowy towarów pojazdami, niezależnie od miejsca zamieszkania i przynależności państwowej stron, jeżeli miejsce przyjęcia przesyłki do przewozu i miejsce przewidziane dla jej dostawy, stosownie do ich oznaczenia w umowie, znajdą się w dwóch różnych krajach, z których przynajmniej jeden jest krajem umawiającym się.

2. Dla celów stosowania niniejszej Konwencji określenie "pojazdy" oznacza samochody, pojazdy członowe, przyczepy i naczepy, stosownie do ich określenia w artykule 4 Konwencji o ruchu drogowym z dnia 19 września 1949 roku.

TIR Konwencja

Umawiające się Strony, pragnąc ułatwić międzynarodowe przewozy towarów pojazdami drogowymi,mając na uwadze, że poprawa warunków przewozu stanowi jeden z zasadniczych czynników rozwoju współpracy między nimi,wypowiadając się za uproszczeniem i harmonizacją formalności administracyjnych, zwłaszcza na granicach, w dziedzinie przewozów międzynarodowych, zgodziły się na następujące postanowienia:
 

O nas

UAB „Svetra“ prowadzi swoją działalność na międzynarodowej arenie transportu i logistyki od 2009 r. Spółka wkroczyła na rynek z hasłem „Logistyka - wyzwanie dla odważnych!“. Nagromadzone nader cenne doświadczenie obecnie stosuje w codziennej działalności, świadcząc wysokojakościowe usługi logistyczne, transportu oraz magazynowania ładunków.

Podstawowe kierunki przewozu ładunków przez firmę - Europa, Rosja, Azja Południowo-Wschodnia, Ameryka Północna. Od 2010 r. firma współpracuje z największymi firmami handlowymi i produkcyjnymi w Rosji. W celu realizacji naszej misji - zapewnić klientom ciągłe procesy w łańcuchu logistycznym, nasza firma stale poszerza zakres oferowanych usług i udoskonala procesy biznesowe. Świadczenie kompleksowych usług zapewnia maksymalne zadowolenie potrzeb klientów i umożliwia przystosowanie się do obecnie przeważającego rytmu logistyki.